Podpora

Autopilot a Schopnost plně autonomního řízení

Autopilot je vyspělý asistenční systém, který zvyšuje bezpečnost a pohodlí za volantem. Při správném používání snižuje Autopilot celkovou zátěž řidiče. Každé nové vozidlo Tesla je vybaveno 8 externími kamerami, 12 ultrazvukovými senzory a výkonným palubním počítačem, jež poskytují další úroveň bezpečnosti, která vás bude provázet na vaší cestě. Vozy Model 3 a Model Y vyrobené pro severoamerický trh přešly na kamerový systém Tesla Vision, který není vybaven radarem a místo toho se při poskytování systému Autopilot a souvisejících funkcí spoléhá na vyspělou sadu kamer Tesla a zpracování neuronové sítě. Vozy Model S a Model X jsou nadále vybaveny radarem.

Autopilot je součástí standardní výbavy všech nových vozů Tesla. Pro majitele, kteří převzali dodávku vozu bez systému Autopilot, jsou k dispozici dva balíčky systému Autopilot v závislosti na tom, kdy byl vůz vyroben: Enhanced Autopilot a Schopnost plně autonomního řízení.

Autopilot, systém Enhanced Autopilot a Schopnost plně autonomního řízení jsou určeny pro řidiče, kteří věnují jízdě maximální pozornost, mají ruce na volantu a jsou připraveni kdykoli převzít řízení. I když jsou tyto funkce navrženy tak, aby se v průběhu času zdokonalovaly, aktuálně aktivované funkce nedělají z vozidla plně autonomní vůz.

 • Funkce Autopilot + Schopnost plně autonomního řízení
 • Použití funkcí Autopilot a Schopnost plně autonomního řízení
 • Funkce aktivní bezpečnosti
 • Často kladené dotazy


 • Funkce Autopilot + Schopnost plně autonomního řízení

  Autopilot je sada asistenčních systémů řidiče, které se dodávají v rámci standardní výbavy při koupi nového vozu nebo se dají zakoupit po dodání vozu a přináší do vašeho vozu Tesla nové funkce, se kterými je jízda bezpečnější a méně stresující. Mezi dostupné balíčky patří:

  Autopilot

  • Adaptivní tempomat: Přizpůsobuje rychlost vašeho vozu okolnímu provozu
  • Autosteer: Pomáhá s řízením při jízdě ve zřetelně označeném pruhu a využívá adaptivní tempomat

  Enhanced Autopilot

  • Automatická změna jízdního pruhu: Pomáhá při přejíždění do vedlejšího jízdního pruhu na dálnici, pokud ho řidič naznačí
  • Autopilot podle navigace (betaverze): Aktivně rozšiřuje funkci automatické změny jízdního pruhu tím, že řidiče navádí od dálničního nájezdu ke sjezdu, včetně navrhování změn jízdních pruhů a navigování v křižovatkách
  • Automatické parkování: Pomáhá paralelně nebo kolmo zaparkovat vůz jediným dotykem
  • Funkce přivolání: Pomocí mobilní aplikace vyjede s vaším vozem ze stísněného prostoru
  • Smart Summon: Váš vůz si poradí s náročnějšími prostředími a parkovacími místy a podle potřeby objede objekty, aby vás našel na parkovišti ve vašem přímém okolí.

  Schopnost plně autonomního řízení

  • Všechny funkce Základního Autopilota a Enhanced Autopilota
  • Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami Stůj, dej přednost v jízdě (betaverze): Identifikuje značky Stůj, dej přednost v jízdě a semafory a za vašeho aktivního dohledu zpomalí a zastaví vůz.
  • Připravujeme:
   • Automatické řízení v ulicích měst

  Aktuálně aktivní funkce systému Autopilot, Enhanced Autopilot a plně autonomního řízení vyžadují aktivní dohled řidiče a neumožňují autonomní řízení vozidla. Úplná autonomie bude záviset na dosažení spolehlivosti výrazně překonávající schopnosti řidiče-člověka, ověřené miliardami kilometrů testů, a rovněž na schválení regulačními orgány, což může v některých jurisdikcích trvat déle. Jak se budou vyvíjet funkce systému Autopilot, Enhanced Autopilot a Schopnosti plně autonomního řízení společnosti Tesla, bude váš vůz průběžně upgradován prostřednictvím bezdrátových aktualizací softwaru na dálku.  Použití funkcí Autopilot a Schopnost plně autonomního řízení

  Před použitím systému Autopilot si prosím přečtěte návod k obsluze, kde jsou uvedeny pokyny a další bezpečnostní informace. Při používání systému Autopilot musíte být neustále na pozoru, mít ruce neustále na volantu a mít kontrolu nad svým vozem. Mnoho našich funkcí systému Autopilot, například Autosteer, Autopilot podle navigace a přivolání, jsou ve výchozím nastavení zakázány. Chcete-li je aktivovat, musíte přejít do nabídky Ovládací prvky systému Autopilot na kartě Nastavení a zapnout je.

  Před aktivací systému Autopilot musí řidič nejdříve souhlasit s tím, že „bude vždy mít ruce na volantu“ a že „bude mít kontrolu nad vozidlem a ponese za něj odpovědnost“. Následně se pokaždé, když řidič aktivuje systém Autopilot, zobrazí vizuální připomínka, že je potřeba „držet ruce na volantu“.

  Adaptivní tempomat
  Chcete-li u vozů Model S a Model X aktivovat adaptivní tempomat, jednou zatáhněte za páčku tempomatu nalevo od sloupku řízení směrem k sobě. U vozů Model 3 a Model Y jednou stlačte řadicí páčku napravo od sloupku řízení směrem dolů.

  Automatické řízení
  Chcete-li aktivovat funkci Autosteer u vozů Model S a Model X, dvakrát stlačte páčku tempomatu nalevo od sloupku řízení směrem k sobě. U vozů Model 3 a Model Y dvakrát stlačte páčku voliče rychlosti napravo od sloupku řízení směrem dolů. Pokud je systém připraven k aktivaci, na displeji se vedle rychloměru zobrazí šedá ikona volantu. Pokud je aktivována funkce Autosteer, na displeji se vedle rychloměru zobrazí modrá ikona volantu.

  Když se používá funkce Autosteer, měří množství točivého momentu, které vyvíjíte na volant, a v případě nedostatečného točivého momentu budete stupňujícími se zvukovými a vizuálními výstrahami upozorněni, abyste položili ruce na volant. Tímto způsobem se zajistí vaše maximální pozornost a procvičí se vaše správn�� řidičské návyky. Pokud tato varování opakovaně ignorujete, bude vám po celou dobu cesty zakázáno používat systém Autopilot.

  Automatická změna jízdního pruhu
  Abyste mohli zahájit asistovanou změnu jízdního pruhu, musí být aktivní funkce Autosteer a řidič musí držet volant. Řidič musí potvrdit změnu jízdního pruhu aktivací směrovky ve směru, kterým chcete jet.

  Autopilot podle navigace
  Funkce Autopilot podle navigace je navržena tak, aby vás dopravila do cíle efektivněji, a to tak, že vás bude aktivně vést od nájezdu ke sjezdu, včetně navrhování změn jízdních pruhů, navigace na dálničních křižovatkách a sjezdů. Je navržena tak, aby vám na dálnici při používání systému Autopilot ještě více usnadnila vyhledání a následování nejefektivnější cesty k cíli.

  Chcete-li tuto funkci aktivovat, musíte nejdříve povolit funkci Autosteer v nabídce Ovládací prvky > Autopilot > Autosteer a poté aktivovat funkci Autopilot podle navigace. Bude nutná kalibrace kamery a stažení nejnovější verze navigačních map prostřednictvím Wi-Fi.

  Pro každou trasu, na které je k dispozici funkce Autopilot podle navigace, můžete tuto funkci aktivovat stisknutím tlačítka AUTOPILOT PODLE NAVIGACE umístěného v seznamu odboček navigace. Funkci Autopilot podle navigace také můžete aktivovat, kdykoli zadáte cíl, a systém Autopilot se aktivuje po úpravě nastavení funkce Autopilot podle navigace v nabídce Ovládací prvky > Autopilot > Upravit funkci Autopilot podle navigace.

  U vozů Model 3 a Model Y lze funkci Autopilot podle navigace aktivovat na většině vozovek tak, že dvakrát rychle po sobě posunete řadicí páku dolů.

  U vozů Model S a Model X lze funkci Autopilot podle navigace aktivovat na většině vozovek tak, že dvakrát rychle po sobě přitáhnete páčku tempomatu k sobě.

  Automatické parkování
  Pokud váš vůz uvidí parkovací místo, zobrazí se na levé nebo pravé straně přístrojové desky (v závislosti na poloze místa) šedá ikona „P“. Funkce Automatické parkování detekuje podélná parkovací místa při jízdě rychlostí nižší než 24 km/h a kolmá parkovací místa při jízdě rychlostí nižší než 16 km/h.

  Chcete-li v té době používat funkci Automatické parkování, sešlápněte brzdu a zařaďte volič převodových stupňů do polohy „Zpátečka“. Držte brzdu sešlápnutou. Na dotykové obrazovce se zobrazí modře text „Zahájit automatické parkování“ – po stisknutí této volby se funkce spustí a vy můžete uvolnit brzdu a volant. Automatické parkování poté začne manévrovat s vozidlem na parkovací místo prostřednictvím úpravy rychlosti, řazení a úhlu natočení vozu, stále však nepolevujte v pozornosti a na zpětné kameře kontrolujte přítomnost případných překážek.

  Jakmile je automatické parkování dokončeno, vůz vás na tuto skutečnost upozorní a zařadí polohu „Parkování“. Automatické parkování můžete kdykoli přerušit převzetím kontroly nad volantem.

  Summon
  Chcete-li použít funkci Summon, otevřete aplikaci Tesla. Stiskněte a podržte volbu Summon a poté tlačítka vpřed nebo vzad. Funkce přivolání se také integruje do systému HomeLink a otevře vám garážová vrata, aby vaše vozidlo mohlo ven z garáže.

  Smart Summon
  Systém chytrého přivolání Smart Summon je navržen tak, aby vašemu vozu umožnil přijet až k vám nebo na vámi zvolené místo, manévrovat po okolí a v případě potřeby zastavit u objektů, a to vše pod vaším dohledem. Funkce chytrého přivolání Smart Summon je stejně jako Funkce přivolání určena pouze pro použití na soukromých parkovištích a příjezdových cestách. Za svůj vůz stále nesete odpovědnost a musíte neustále sledovat nejen jeho, ale i jeho okolí. Je třeba ho mít neustále na očích, protože nemusí detekovat všechny překážky. Obzvláště opatrní buďte v případě rychle se pohybujících osob, jízdních kol a automobilů.

  Chcete-li použít funkci chytrého přivolání Smart Summon, otevřete aplikaci Tesla, klepněte na možnost Funkce přivolání a poté vyberte ikonu chytrého přivolání Smart Summon. Funkci aktivujete stisknutím a přidržením tlačítka PŘIJET KE MNĚ. Případně klepněte na ikonu cíle, úpravou mapy nastavte požadovaný cíl a poté stiskněte a podržte tlačítko PŘIJET K CÍLI. Uvolněním tlačítka můžete vůz kdykoli zastavit.

  Funkce chytrého přivolání Smart Summon funguje v kombinaci s aplikací Tesla a GPS vašeho telefonu. Abyste mohli funkci používat, musíte být v dosahu přibližně 6 metrů od vozu, přičemž celková dojezdová vzdálenost je 20 metrů. Funkce chytrého přivolání Smart Summon vyžaduje nejnovější verzi mobilní aplikace Tesla (3.10.0 nebo novější). Další podrobnosti o této funkci naleznete v návodu k obsluze.

  Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami Stůj, dej přednost v jízdě (betaverze)

  Funkce Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami Stůj, dej přednost v jízdě (betaverze) identifikuje značky Stůj, dej přednost v jízdě a semafory a za vašeho aktivního dohledu při použití systému Autopilot automaticky zpomalí a zastaví vůz. Chcete-li tuto funkci povolit, přepněte vůz do režimu parkování a klepněte na Ovládací prvky > Autopilot > Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami Stůj, dej přednost v jízdě (betaverze), poté aktivujte funkce Adaptivní tempomat nebo Autosteer.

  Když je povolena funkce Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami Stůj, dej přednost v jízdě (betaverze), vizualizace jízdy zobrazuje nadcházející semafory, značky Stůj, dej přednost v jízdě nebo dopravní značení na křižovatkách, kde může být nutné vozidlo zastavit. Když se přiblížíte ke křižovatce, i když je semafor zelený, váš vůz zobrazí červenou čáru, která označuje, kde vozidlo zastaví, a vozidlo začne zpomalovat. Chcete-li pokračovat v jízdě přes čáru zastavení, stiskněte páčku systému Autopilot nebo krátce stlačte plynový pedál, čímž potvrdíte, že je možné bezpečně pokračovat. Funkce Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami Stůj, dej přednost v jízdě v tento okamžik neumožňuje odbočení, ať už jste v odbočovacím jízdním pruhu nebo máte zapnutou směrovku.

  Oznámení na dotykové obrazovce budou uvádět důvod zastavení (značka Stop, semafor nebo křižovatka) a také odhadovanou vzdálenost do okamžiku, kdy vaše vozidlo zastaví. Pokud upozornění na semaforu nesignalizuje barvu světla, vozidlo nepotvrdilo stav světel semaforu.

  Stejně jako u všech funkcí systému Autopilot musíte mít vozidlo pod kontrolou, dávat pozor na okolí a být připraveni okamžitě zasáhnout, například brzdit. Jedná se o betaverzi této funkce a nemusí se zastavit u všech prvků řídicích dopravu. I když je v ulicích zapnuta funkce Zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami Stůj, dej přednost v jízdě a funkce Autosteer je aktivní, vaše rychlost bude omezena na stanovený limit. Další informace, pokyny k použití a varování naleznete v návodu k obsluze.  Funkce aktivní bezpečnosti

  U všech vozů Tesla vyrobených po září 2014 jsou za účelem zvýšené ochrany standardem funkce aktivní bezpečnosti. Tyto funkce zprostředkovává náš hardwarový a softwarový systém Autopilot a zahrnují následující prvky:

  • Automatické nouzové brzdění: Detekuje vozidla nebo překážky, do kterých by vůz mohl narazit, a podle toho brzdí
  • Výstraha před čelním nárazem: Upozorňuje na hrozící kolizi s pomalejšími nebo stojícími vozy
  • Výstraha před bočním nárazem: Upozorňuje na možnou kolizi s překážkami vedle vozidla
  • Akcelerace s ohledem na okolí: Snižuje akceleraci při detekci překážky před vozidlem při nízké rychlosti
  • Sledování mrtvého úhlu: Upozorňuje při detekci vozu nebo překážky při změně jízdního pruhu
  • Prevence opuštění pruhu: Upravuje řízení, aby se vůz udržel v zamýšleném jízdním pruhu
  • Nouzová prevence opuštění pruhu: Pokud systém zjistí, že vůz opouští svůj pruh a může dojít ke kolizi, nasměruje ho zpět do jízdního pruhu.

  Funkce aktivní bezpečnosti jsou navrženy tak, aby řidičům pomáhaly, ale nemohou reagovat v každé situaci. Vždy jste zodpovědní za bezpečnou jízdu, musíte zůstat ostražití a mít vždy plnou kontrolu nad vozem Tesla.  Často kladené dotazy

  Mají všechny vozy systém Autopilot?
  Od dubna 2019 jsou všechny nové vozy Tesla standardně vybaveny systémem Autopilot, který zahrnuje adaptivní tempomat a funkci Automatické řízení.

  U vozidel bez softwaru systému Autopilot, která jsou však vybavena potřebným hardwarem, můžete systém Autopilot, systém Enhanced Autopilot nebo Schopnost plně autonomního řízení kdykoli zakoupit prostřednictvím svého Tesla účtu – a požadovaný software systému Autopilot bude přidán do vašeho vozu.

  Mohu před zakoupením systém Autopilot vyzkoušet?
  Systém Autopilot, systém Enhanced Autopilot nebo Schopnost plně autonomního řízení můžete vyzkoušet během testovací jízdy v některé z prodejen Tesla.

  Jak mohu zakoupit upgrade na systém Autopilot?
  Autopilot, systém Enhanced Autopilot nebo Schopnost plně autonomního řízení můžete kdykoli zakoupit prostřednictvím svého Tesla účtu – a požadovaný software systému Autopilot bude přidán do vašeho vozu.

  Lze vůz dovybavit hardwarem systému Autopilot?
  Všechny vozy vyrobené od října 2016 jsou standardně vybaveny hardwarem systému Autopilot.

  Vozy vyrobené v období od září 2014 do října 2016 zahrnují jednu kameru, radar první generace a ultrazvukové senzory. U těchto vozů nenabízíme dodatečnou montáž na nejnovější hardware systému Autopilot.

  Jak zjistím, který hardware systému Autopilot mám?
  Zkontrolujte konfiguraci na dotykové obrazovce. Vyberte možnost „Ovládací prvky“ > „Software“ a potvrďte typ systému Autopilot. Poté stiskněte možnost „Další informace o vozidle“.

  Jak Autopilot funguje?
  Systém Autopilot*, který je postaven na hluboké neuronové síti, využívá ke kontrole a snímání prostředí v okolí vozu kamery a ultrazvukové senzory. Tato robustní sada senzorů a kamer poskytuje řidičům povědomí o okolí vozu, které by jinak sám řidič neměl. Výkonný palubní počítač tyto vstupy zpracuje během několika milisekund, aby byla vaše jízda bezpečnější a méně stresující.

  *Vozy Model 3 a Model Y vytvořené pro severoamerický trh využívají kamerový systém Tesla Vision a nejsou vybaveny radarem. Vozy Model S a Model X využívají veškerý výše uvedený hardware a jsou nadále vybaveny radarem.

  Musím při používání systému Autopilot stále věnovat pozornost řízení?
  Ano. Autopilot je praktický asistenční systém, který je určen pouze pro řidiče věnujícího řízení maximální pozornost. Nezmění vůz Tesla na vůz s plně autonomním řízením.

  Před aktivací systému Autopilot musíte nejdříve souhlasit s tím, že „budete mít vždy ruce na volantu“ a že „budete mít kontrolu nad vozidlem a ponesete za něj odpovědnost“. Pokud je po aktivaci systému Autopilot aplikován nedostatečný točivý moment, budete upozorněni řadou vizuálních a zvukových výstrah, které vám připomenou, abyste položili ruce na volant. Pokud tato varování opakovaně ignorujete, bude vám po celou dobu cesty zakázáno používat systém Autopilot.

  Kterékoli z funkcí systému Autopilot můžete kdykoli přerušit otočením volantem, sešlápnutím brzd nebo deaktivací pomocí páčky tempomatu.

  Jaká má systém Autopilot omezení?
  Na výkon systému Autopilot může mít vliv mnoho faktorů, které způsobí, že systém nebude fungovat tak, jak by měl. Patří k nim mimo jiné: špatná viditelnost (silný déšť, sníh, mlha atd.), jasné světlo (protijedoucí světla, přímé sluneční světlo atd.), bláto, led, sníh, rušení nebo překážení předmětů připevněných k vozidlu (např. nosič jízdních kol), překážka způsobená nanesením nadměrného množství laku nebo lepicích produktů (jako jsou obaly, nálepky, pogumování atd.) na vozidlo; úzké, značně zakřivené nebo klikaté silnice, jízda nadměrnou rychlostí nebo s poškozeným nárazníkem, rušení ze strany jiných zařízení, která vytvářejí ultrazvukové vlny, případně extrémně vysoké nebo nízké teploty.

  Chcete-li zajistit, aby hardware systému Autopilot poskytoval co nejpřesnější informace, udržujte kamery a senzory čisté a bez překážek nebo poškození. Případné znečištění odstraňte otřením kamer a senzorů měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě.

  Jak mohu používat funkce systému Autopilot?
  Před použitím systému Autopilot si prosím přečtěte návod k obsluze, kde jsou uvedeny pokyny a další bezpečnostní informace. Při používání funkcí systému Autopilot je vaší povinností vždy udržovat bdělost, bezpečně řídit a mít vůz pod kontrolou.

  Aktivace systému Autopilot u vozů Model S a Model X

  Aktivace systému Autopilot u vozů Model 3 a Model Y

  Jak dlouho trvá vypnutí systému Autopilot?
  Před prvním použitím funkcí systému Autopilot musí kamery dokončit proces automatické kalibrace. Kalibrace se obvykle dokončí po jízdě 32–40 km, ale vzdálenost se liší v závislosti na silnici a podmínkách prostředí. Pokud váš vůz nedokončil kalibrační proces po ujetí 160 km, kontaktujte společnost Tesla.

  Je k dispozici detekce mrtvého úhlu?
  Z důvodu zvýšení bezpečnosti a vyšší jistoty při změně jízdního pruhu se u vozů vyrobených od října 2016 zobrazí červená čára pruhu, pokud máte zapnutou směrovku a v cílovém pruhu je detekován vůz nebo překážka. Tato funkce zahrnuje vylepšené sledování mrtvého úhlu na přístrojové desce, které odráží typ vozu v mrtvém úhlu, a doplňuje tak ještě řidiče věnujícího jízdě maximální pozornost.

  Značky: 

  SDÍLET