Podpora

Bezpečnost a zabezpečení vozidla

Při vývoji vozů Tesla jsou ve všech směrech dodržovány nejvyšší bezpečnostní standardy – od návrhu a konstrukce až po zabezpečení.

Váš vůz Tesla nabízí několik vylepšených bezpečnostních funkcí, které lze snadno aktivovat. Pro aktivaci kterékoli z těchto funkcí přejděte do nabídky „Controls“ > „Safety & Security“ na dotykové obrazovce vozu.Bezpečnostní alarm

Pokud dojde k otevření zamknutého zavazadlového prostoru nebo dveří bez platného klíče, rozezní se alarm a začnou blikat vnější světla.

Bezpečnostní alarm lze aktivovat v nabídce „Controls“ > „Safety & Security“ > „Security Alarm“ na dotykové obrazovce. Alarm ve voze se aktivuje minutu poté, co z vozu vystoupíte, zamknou se dveře a rozpoznaný klíč není detekován ve voze ani v jeho blízkosti.

Alarm zastavíte odemknutím dveří pomocí klíče, přístupové karty nebo aplikace Tesla.

Zpět na začátek

Kód PIN pro jízdu

Funkce kódu PIN pro jízdu umožňuje nastavit čtyřmístný ověřovací kód, který je nutné zadat před řízením vozidla.

Funkci lze aktivovat pomocí nastavení „Controls“ > „Safety & Security“ > „PIN to Drive“ na dotykové obrazovce. Budete vyzváni k zadání čtyřmístného ověřovacího kódu.

Pokud svůj kód PIN zapomenete nebo budete chtít funkci kódu PIN pro jízdu zakázat, vraťte se k příslušnému nastavení na dotykové obrazovce. Klepněte na odkaz pro zadávání přihlašovacích údajů k Tesla a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zpět na začátek

Sentry Mode

Sentry Mode je funkce umožňující monitorování podezřelých aktivit kolem vozu Tesla, který je zamknutý a zaparkovaný na určených místech. Pokud je zjištěn podezřelý pohyb, vůz zareaguje v závislosti na závažnosti hrozby.

Pokud je zjištěna závažná hrozba, kamery vozu začnou nahrávat záznam a aktivuje se bezpečnostní systém. V aplikaci Tesla se zobrazí oznámení s informací, že došlo k bezpečnostní události.

Sentry Mode aktivujete v nabídce „Controls“ > „Safety & Security“ > „Sentry Mode“. Sentry Mode lze rovněž aktivovat hlasovým příkazem nebo v aplikaci Tesla. Pokud vozidlo není u nabíjecí stanice Supercharger, Sentry Mode zůstane aktivní, dokud úroveň nabití akumulátoru neklesne na 20 % nebo méně. Pokud se Sentry Mode deaktivuje kvůli nízké úrovni nabití akumulátoru, v aplikaci Tesla se zobrazí oznámení.

Upozornění: Je vaší výhradní odpovědností zjistit si a dodržovat všechny místní předpisy a majetková omezení týkající se používání kamer.

Díky živému obrazu z kamery můžete na dálku sledovat okolí zaparkovaného vozu, abyste se před návratem mohli přesvědčit o bezpečné situaci v jeho okolí. Lze také ovládat klakson, světla nebo mluvit přes reproduktor vozu (pokud je jím vybaven). Živý obraz z kamery je chráněn komplexním šifrováním a společnost Tesla k němu nemá přístup. Tato funkce je k dispozici na zařízeních se systémem iOS a Android s aplikací Tesla verze 4.2.1 a vyšší a vyžaduje prémiovou konektivitu. Živý obraz z kamery není k dispozici u vozidel Model S a Model X vyrobených v letech 2012–2020.

Chcete-li povolit nebo zakázat přístup k obrazu ze živé kamery,

  • U vozů Model S a Model X klepněte na dotykové obrazovce vozu na ,Ovládací prvky‘ > ,Zabezpečení‘ > ,Zobrazení živého obrazu z kamery v mobilní aplikaci‘.
  • U vozů Model 3 a Model Y klepněte na dotykové obrazovce vozu na ,Ovládací prvky‘ > ,Zabezpečení a bezpečnost‘ > ,Zobrazení živého obrazu z kamery v mobilní aplikaci‘.

Chcete-li získat v aplikaci Tesla přístup k živému obrazu z kamery, klepněte na možnost ,Zabezpečení‘ > ,Sentry Mode‘ > ,Zobrazení živého obrazu‘.

Sentry Mode zajišťuje další úroveň ochrany vozu, vůz však nedokáže ochránit před všemi hrozbami.

Poznámka: Dog Mode a Sentry Mode nelze aktivovat současně.

Poznámka: Sentry Mode nezahájí nahrávání v případě, že není správně nainstalována Dashcam a není k ní připojen USB disk. Při instalaci Dashcam postupujte následovně.

Další informace k Sentry Mode jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Zpět na začátek

Požadovat ruční odemykání

Všechny vozy Tesla umožňují odemknutí při příchodu k vozu s klíčem.

U vozů Model S a Model X lze aktivovat funkci Pasivního vstupu, která automaticky odemkne dveře, když k vozu přicházíte s klíčem. U vozů Model 3 a Model Y používá ověřený telefon využívaný jako klíč k odemknutí dveří při příchodu k vozu signál Bluetooth.

Pokud chcete používat ruční odemykání, deaktivujte pasivní vstup a ke vstupu do vozu bude vyžadován klíč.

Zpět na začátek

Snímače vniknutí do vozu

Všechny vozy Tesla pro Evropu jsou standardně vybaveny snímačem vniknutí do vozidla. Snímače jsou uvnitř vozu umístěny v blízkosti zpětného zrcátka a do kabiny přerušovaně vysílají ultrazvukové vlny. Pokud je signál narušen při vniknutí do vozidla nebo při výrazném pohybu vozu, rozezní se alarm, čímž chrání vůz před některými typy vloupání, které by jinak nemusely být zachyceny.

Zpět na začátek

Snímač náklonu

Všechny vozy Tesla pro Evropu jsou standardně vybaveny snímačem naklonění. Snímač je umístěn uvnitř vozu, kde je zabudován do modulu snímače vniknutí do vozidla. Při výrazném naklonění vozidla se rozezní alarm, čímž chrání vůz před pokusem o zvednutí, například při nakládání na přívěs.

Zpět na začátek

Často kladené dotazy

Sentry Mode

Jsou záznamy z režimu Sentry Mode pořízené mým vozidlem sdíleny se společností Tesla?
Ne. Z důvodu ochrany vašeho soukromí se záznamy z režimu Sentry Mode nepřenášejí do společnosti Tesla. U vozů modelového roku 2018 a novějších (s verzí softwaru 2020.48.5 nebo novější) se záznamy režimu Sentry ukládají do palubní paměti a lze je prohlížet přímo na dotykovém displeji vozidla. Režim Sentry Mode může fungovat podobným způsobem i bez disku USB, s možností odeslat upozornění na váš telefon, pokud je zjištěna hrozba – nahrávky události však nebudou k dispozici.

Dashcam

Jak správně nainstalovat palubní kameru?
Palubní kamera vyžaduje použití správně naformátovaného USB flash disku pro ukládání a přehrávání záznamů. Po připojení správně naformátovaného USB flash disku k jednomu z předních USB portů vozidla se v horní části dotykové obrazovky objeví ikona palubní kamery.

Chcete-li flash disk naformátovat, stačí ho připojit k přednímu USB portu a vybrat možnost „Safety & Security“ > „FORMAT USB DEVICE“. Tím se USB flash disk naformátuje systémem exFAT a vytvoří se složka TeslaCam. Pokyny pro formátování flash disku v osobním počítači naleznete v návodu k obsluze.

Poznámka: Výběrem možnosti „FORMAT USB DEVICE“ disk naformátujete a vymažete veškerý stávající obsah. USB flash disk musí být naformátován systémem exFAT, FAT 32 (pro Windows), MS-DOS FAT (pro Mac), ext3 nebo ext4. Systém NTFS není podporován. Kořenový adresář USB flash disku také musí obsahovat složku s názvem TeslaCam.

Jsou záznamy z palubní kamery pořízené mým vozidlem sdíleny se společností Tesla?
Ne. Palubní kamera je funkce, která je k dispozici, pokud je do jednoho z předních USB portů zasunutá správně nakonfigurovaná jednotka USB. Veškeré nahrané videozáznamy jsou uloženy lokálně na USB disku a nepřenášejí se do společnosti Tesla.

Zpět na začátek

Značky: 

SDÍLET