Podpora

Udělejte si sami – Model 3

Majitelé vozů Tesla mohou na svém Modelu 3 provádět základní postupy nebo údržbu, aniž by si museli plánovat servisní schůzky. Postup provádějte pouze tehdy, pokud se na něj cítíte, a vždy dodržujte všechny uvedené pokyny.

Odpovědi na další otázky naleznete na stránce Podpora.

 

Restartování dotykové obrazovky

Pokud dotyková obrazovka nereaguje nebo se chová neobvykle, můžete zkusit problém vyřešit tím, že ji restartujete.

Varování: Dotykovou obrazovku restartujte pouze ve chvíli, kdy vozidlo stojí nebo je zaparkováno. Během restartu nebude vidět stav vozidla, bezpečnostní varování, zadní kamera atd.

 • Zařadit režim Park.
 • Podržte obě tlačítka pro posun na volantu, dokud dotyková obrazovka nezčerná.
 • Po několika sekundách se objeví logo Tesla. Počkejte přibližně 30 sekund, než se dotyková obrazovka restartuje. Pokud dotyková obrazovka stále nereaguje nebo se po několika minutách chová neobvykle, zkuste vozidlo vypnout a znovu zapnout.

Poznámka: Restartováním dotykové obrazovky pomocí tlačítek pro posun se Model 3 nevypne a nezapne.

Zpět na začátek

 

Vypnutí a opětovné zapnutí napájení vozidla

Pokud vozidlo chová neobvykle nebo se objevuje nepopsatelná výstraha, můžete problém vyřešit tak, že vypnete a znovu zapnete napájení vozidla.

 • Zařadit režim Park.
 • Na dotykové obrazovce klepněte na tlačítko „Controls“ (Ovládací prvky) > „Safety & Security“ (Bezpečnost a zabezpečení) > „Power Off“ (Vypnout).
 • Počkejte nejméně dvě minuty bez jakékoliv interakce s vozidlem. Neotvírejte dveře, nedotýkejte se brzdového pedálu, nedotýkejte se dotykové obrazovky atd.
 • Po uplynutí dvou minut vozidlo probuďte sešlápnutím brzdového pedálu.

Zpět na začátek

 

Párování telefonu pomocí Bluetooth

Po spárování bude možné používat hands-free telefonu s podporou technologie Bluetooth k uskutečňování a přijímání telefonních hovorů, přístupu k seznamu kontaktů, nedávným hovorům atd. Umožňuje také přehrávat mediální soubory z telefonu. Jakmile je telefon spárován, Model 3 se k němu může připojit vždy, když je telefon v dosahu.

Chcete-li telefon spárovat, postupujte takto, zatímco sedíte v Modelu 3:

 • Ujistěte se, že je zapnutá dotyková obrazovka i telefon.
 • V telefonu povolte funkci Bluetooth a nastavte telefon jako viditelný.
  Poznámka: U některých telefonů může být pro zbývající část postupu potřeba přejít do Nastavení Bluetooth.
 • Klepněte na ikonu Bluetooth v horní části dotykové obrazovky.
 • Na dotykové obrazovce klepněte na „Add New Device“ (Přidat nové zařízení) > „Start Search“ (Zahájit hledání). Dotyková obrazovka zobrazí seznam všech dostupných zařízení Bluetooth v provozním dosahu.
 • Na dotykové obrazovce klepněte na telefon, který chcete spárovat. Během několika sekund se na dotykové obrazovce zobrazí náhodně vygenerované číslo, v telefonu by se mělo zobrazit stejné číslo.
 • Ověřte, že číslo zobrazené v telefonu odpovídá číslu zobrazenému na dotykové obrazovce. Poté v telefonu potvrďte párování.
 • Pokud se na telefonu zobrazí výzva, určete, zda chcete Modelu 3 povolit přístup ke svým kontaktům a mediálním souborům.

Při spárování se Model 3 automaticky připojí k telefonu a dotyková obrazovka zobrazí vedle názvu telefonu symbol Bluetooth, který označuje, že připojení je aktivní.

Zpět na začátek

 

Připojení k Wi-Fi

Wi-Fi je k dispozici jako metoda datového připojení a je často rychlejší než mobilní datové sítě. Připojení k Wi-Fi je užitečné zejména v oblastech s omezeným nebo žádným mobilním připojením. Pro zajištění rychlého a spolehlivého doručování aktualizací softwaru a map doporučuje společnost Tesla ponechat vaše vozidlo připojené k síti Wi-Fi, kdykoli je to možné (například pokud je zaparkováno v garáži přes noc).

Připojení k síti Wi-Fi:

 • Dotkněte se ikony mobilního připojení (obvykle LTE nebo 3G) v horním rohu dotykové obrazovky. Model 3 spustí skenování a zobrazí zjištěné sítě Wi-Fi, které jsou v dosahu.
 • Vyberte síť Wi-Fi, kterou chcete použít, zadejte heslo (pokud je to nutné) a klepněte na tlačítko „Confirm“ (Potvrdit).
 • Vozidlo se připojí k síti Wi-Fi a automaticky se k ní připojí vždy, když je síť v dosahu.

Můžete se také připojit ke skryté síti, která není zobrazena v seznamu nalezených sítí. Stačí klepnout na „Wi-Fi Settings“ (Nastavení Wi-Fi), ve výsledném dialogovém okně zadat název sítě, vybrat nastavení zabezpečení a poté klepnout na tlačítko „Add Network“ (Přidat síť).

Poznámka: Pokud je v dosahu více než jedna dříve připojená síť, Model 3 se připojí k naposledy použitému modelu.

Poznámka: Můžete také použít mobilní hotspot nebo připojení k internetu v telefonu přes Wi-Fi tethering (platí poplatky a omezení mobilního operátora).

Poznámka: V servisních centrech Tesla se Model 3 automaticky připojí k Wi-Fi síti Tesla Service.

Zpět na začátek

 

Programování HomeLink®

Naprogramování HomeLink®(je-li součástí výbavy):

 • Zaparkujte Model 3 tak, aby byl přední nárazník před garážovými vraty, bránou nebo světlem, které chcete naprogramovat.
  Upozornění: Během programování se zařízení může otevřít nebo zavřít. Před programováním se ujistěte, že v okolí zařízení nejsou žádní lidé nebo objekty.
 • Vezměte si dálkové ovládání zařízení a zkontrolujte, že má nabitou baterii. Tesla doporučuje před programováním HomeLink vyměnit baterii v dálkovém ovládání zařízení.
 • Klepněte na ikonu HomeLink v horní části dotykové obrazovky.
 • Klepněte na tlačítko „Create HomeLink“ (Vytvořit HomeLink) a potom pomocí klávesnice na dotykové obrazovce zadejte název zařízení HomeLink.
 • Klepněte na klávesu Enter na klávesnici nebo klepněte na „Create HomeLink“ (Vytvořit HomeLink).
 • Klepněte na tlačítko Start a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Poznámka: Pokud se při programování zařízení zobrazí obrazovka s názvem „Train the receiver“ (Natrénujte přijímač), nezapomeňte, že se jedná o časově omezený krok. Po stisknutí tlačítka Learn/Program/Smart (Učit se / Programovat / Chytré) na dálkovém ovládání zařízení máte přibližně 30 sekund na návrat do vozidla, stisknutí tlačítka „Continue“ (Pokračovat) a poté dvakrát stisknutí názvu natrénovaného zařízení HomeLink. Zvažte pomoc asistenta s tímto krokem.
 • Jakmile je zařízení naprogramováno, klepnutím na tlačítko „Save“ (Uložit) dokončíte programovací rutinu HomeLink.
 • Ujistěte se, že HomeLink funguje dle očekávání. V některých případech může proces programování vyžadovat více pokusů, než bude úspěšné.

Po naprogramování můžete zařízení ovládat klepnutím na příslušnou ikonu HomeLink na stavovém řádku dotykové obrazovky. HomeLink si pamatuje polohu naprogramovaných zařízení. Když se přiblížíte ke známé poloze, automaticky se zobrazí ovládací prvek HomeLink na dotykové obrazovce. Když se vzdálíte, zase zmizí.

Poznámka: Pokud potřebujete další pomoc nebo máte otázky týkající se kompatibility, obraťte se na HomeLink.

Zpět na začátek

 

Přidávání a odebírání klíčů

Přidání nové přístupové karty nebo klíče:
Poznámka: Pokud přidáváte klíč, ujistěte se, že má pokojovou teplotu. Pokud je klíč studený, párování může být neúspěšné.

 • Na dotykové obrazovce klepněte na tlačítko „Controls“ (Ovládací prvky) > „Locks“ (Zámky) a v sekci Keys (Klíče) klepněte na tlačítko +.
 • Naskenujte novou přístupovou kartu nebo klíč na čtečce klíčů za držákem nápojů v horní části středové konzole. Po rozpoznání novou přístupovou kartu nebo klíč vyjměte ze čtečky klíčů.
 • Naskenujte již ověřenou (tj. již má přístup k vozidlu) přístupovou kartu nebo klíč na čtečce klíčů za držákem nápojů v horní části středové konzole.
 • Po dokončení se v seznamu klíčů na dotykové obrazovce zobrazí nově ověřený klíč. Název můžete přizpůsobit klepnutím na přiřazenou ikonu tužky.

Přidání nového klíče v telefonu:
Poznámka: Chcete-li přidat nový klíč v telefonu, musí být aktivováno připojení Bluetooth, telefon musí mít nainstalovanou mobilní aplikaci Tesla, která je připojená k účtu Tesla vozidla.

 • Když sedíte ve vozidle, otevřete mobilní aplikaci Tesla a vyberte příslušné vozidlo (pokud je k účtu přidruženo více vozidel), poté stiskněte tlačítko „Phone Key“ (Klíč v telefonu) > „Start“.
 • Naskenujte již ověřenou přístupovou kartu nebo klíč na čtečce klíčů za držákem nápojů v horní části středové konzole.
 • Když vás mobilní aplikace upozorní, že párování proběhlo úspěšně, klepněte na „Done“ (Hotovo). V seznamu klíčů na dotykové obrazovce („Controls“ (Ovládací prvky) > „Locks“ (Zámky)) se zobrazí nový klíč v telefonu. Název klíče v telefonu je určen názvem použitým v nastavení telefonu.

Odebrání klíče:
Pokud již nechcete mít klíč pro přístup k Modelu 3 (například jste ztratili telefon nebo přístupovou kartu atd.), můžete klíč odebrat.

 • Na dotykové obrazovce klepněte na tlačítko „Controls“ (Ovládací prcky) > „Locks“ (Zámky).
 • V seznamu klíčů najděte klíč, který chcete odebrat, a pak klepněte na ikonu koše přidružené ke klíči.
 • Po zobrazení výzvy naskenujte již ověřenou přístupovou kartu nebo klíč na čtečce klíčů za držáky pohárků v horní části středové konzoly a potvrďte odstranění. Po dokončení již seznam klíčů nebude obsahovat odstraněný klíč.

Poznámka: Model 3 vyžaduje vždy alespoň jednu ověřenou přístupovou kartu nebo klíč. Pokud je v seznamu klíčů uvedena pouze jedna přístupová karta, nelze tento klíč smazat.

Zpět na začátek

 

Odemknutí a nastartování vozidla pomocí mobilní aplikace Tesla

Pomocí mobilní aplikace můžete odemknout a nastartovat Model 3. To může být užitečné v případech, kdy nemáte přístupovou kartu nebo klíč, dochází k problémům s klíčem v telefonu nebo nejste fyzicky blízko u vozidla (například chcete odemknout vozidlo pro svého manžela z druhé strany města).

Poznámka: Váš telefon i vozidlo musí být aktivně připojeny k mobilní službě a na dotykové obrazovce musí být povolen mobilní přístup (Controls > Safety & Security > Allow Mobile Access), aby mohla mobilní aplikace komunikovat s vaším vozidlem. Společnost Tesla doporučuje, abyste při parkování v oblasti s omezenou nebo chybějící mobilní službou, jako je například krytá parkovací garáž, měli po ruce fyzický klíč.

Odemknutí vozidla pomocí mobilní aplikace:

 • Otevřete mobilní aplikaci.
 • Klepněte na položku „Controls“ (Ovládací prvky) > „Unlock“ (Odemknout).
 • V automaticky otevíraném okně s potvrzením klepněte na tlačítko „Ano“.

Nastartování vozidla pomocí mobilní aplikace:

 • Otevřete mobilní aplikaci.
 • Klepněte na položku „Controls“ (Ovládací prvky) > „Start“.
 • V automaticky otevíraném okně s potvrzením zadejte heslo k Tesla účtu.

Poznámka: Po povolení bezklíčové jízdy budete mít dvě minuty na zahájení jízdy. Pokud platnost dvouminutového okna vypršela před jízdou, budete muset znovu povolit bezklíčovou jízdu.

Zpět na začátek

 

Výměna baterie klíče

Při běžném používání má klíč baterii, která vydrží přibližně pět let. Když je baterie vybitá, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva. Výměna baterie v klíči:

 • Položte klíč stranou s tlačítky dolů na měkký povrch a uvolněte spodní kryt.
 • Uvolněte baterii ze svorek a vyjměte ji.
 • Nedotýkáte se plochých povrchů baterie a vložte novou baterii (typ CR2032) se stranou „+“ směřující nahoru.
  Poznámka: Baterie CR2032 lze zakoupit u on-line prodejců, v místních supermarketech a drogeriích.
 • Podržte spodní kryt pod úhlem, zarovnejte ouška na krytu s odpovídajícími drážkami na klíči a poté pevně zatlačte kryt do klíčenky, dokud nezapadne na místo.
 • Vyzkoušejte, zda klíčenka funguje, odemknutím a zamknutím vozidla.

Zpět na začátek

 

Instalace nabíjecího kabelu telefonu

Chcete-li usnadnit připojení telefonu, ale vyhnout se nepořádku na konzoli, můžete do Modelu 3 nainstalovat nabíjecí kabel telefonu.

Poznámka: Dokovací stanice podporuje dva telefony vedle sebe.

Instalace nabíjecího kabelu telefonu:

 • Otevřete obě dvířka středové konzole před držáky pohárků.
 • Vyjměte gumovou podložku z dokovací stanice.
 • Zvedněte dokovací stanici, abyste měli přístup k portům USB.
 • Uvolněte kryt ze základny dokovací stanice posunutím doleva.
 • Připojte konektor USB na nabíjecím kabelu telefonu k portu USB.
 • Zastrčte konec nabíjecího kabelu přes spodní část dokovací stanice a protáhněte kabel přes zabezpečovací poutka směrem ke spodní části dokovací stanice.
 • Znovu nasaďte kryt na základnu dokovací stanice posunutím doprava.
 • Sklopte dokovací stanici a znovu nainstalujte gumovou podložku.

Zpět na začátek

 

Instalace držáku přední registrační značky

Pro vyhovění požadavkům jurisdikcí, které vyžadují registrační značku na přední straně vozidla, je Model 3 vybaven držákem registrační značky. Tento držák odpovídá tvaru předního nárazníku vozidla a je k němu přilepen silným lepidlem.

Poznámka: Tesla doporučuje tento postup provést na čistém, suchém vozidle během teplého dne. Studené a/nebo vlhké podmínky mohou mít za následek snížení účinnosti lepidla.

Instalace držáku přední registrační značky:

 • Vezměte isopropylalkohol a vyzkoušejte ho na neviditelném lakovaném povrchu vozidla, abyste se ujistitli, že nepoškodí nebo neodstraní barvu.
 • Místo montáže vyčistěte isopropylalkoholem a nechte vyschnout alespoň jednu minutu.
 • Úplně odstraňte ochrannou pásku z lepidla v horní části držáku a částečně odstraňte pásku z horní části lepidla na obou stranách. Ponechte spodní polovinu pásky po stranách na místě a ohněte nepřichycenou pásku směrem ven, aby šla snadno odstranit, až vyrovnáte držák s nárazníkem.
 • Při naklápění horní části držáku registrační značky od nárazníku (aby se zabránilo jeho přilnutí na špatné místo), zarovnejte podle obrázku spodní střed držáku registrační značky se středem mřížky.
  Poznámka: Při zarovnání držáku buďte co nejpřesnější, protože jej nebudete po nalepení k nárazníku již moci přemístit.
 • Po správném vyrovnání přesuňte horní část držáku proti nárazníku a zatlačte na ni, aby ji lepidlo přichytilo na místo.
 • Odstraňte zbývající pásku ze stran držáku a poté pevně zatlačte na celý držák proti nárazníku. Ujistěte se, že držák všemi lepícími plochami pevně drží na místě.
 • Jakmile je držák bezpečně upevněn, použijte čtyři dodané šrouby k připevnění registrační značky k držáku (utáhněte na 3 Nm/2,2 ft-lbs).

Zpět na začátek

 

Výměna kabinových filtrů

Váš Model 3 je vybaven vzduchovým filtrem, který zabraňuje pronikání pylu, průmyslových nečistot, prachu a jiných částic větracími otvory. Tesla doporučuje tyto filtry nahradit každé 2 roky (každý rok v Číně). Kabinové filtry jsou k dispozici ke koupi v nejbližším servisním středisku.

Výměna kabinových filtrů:

 • Vypněte klimatizaci.
 • Posuňte sedadlo spolujezdce zcela dozadu a vyjměte rohož spolujezdce.
 • Postupujte shora dolů a pomocí nástroje pro obložení opatrně uvolněte pravý boční panel ze středové konzole.
 • Pomocí nástroje pro uvolnění uvolněte spony, které upevňují kryt prostoru pro nohy spolujezdce k přístrojové desce. Poté kryt prostoru pro nohy přidržujte, odpojte dva elektrické konektory a posuňte kryt prostoru pro nohy stranou.
 • Odstraňte šroub T20, který upevňuje kryt kabinového filtru k modulu vytápění, větrání a klimatizace (HVAC), poté uvolněte kryt kabinového filtru a přesuňte jej stranou.
  Poznámka: Pokud modul HVAC nemá kryt kabinového filtru, znovu nainstalujte panely obložení a obraťte se na společnost Tesla.
  Varování: Neroztahujte, neohýbejte ani jinak nepoškozujte oranžové kabely vysokého napětí (VN), které jsou připojeny ke krytu kabinového filtru. Pokud jsou VN kabely poškozeny, okamžitě tento postup přerušte. Úraz elektrickým proudem může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
 • Sklopte poutko horního kabinového filtru směrem nahoru a spodní poutko filtru směrem dolů.
 • Držte poutko na horním kabinovém filtru a vytáhněte horní filtr z modulu HVAC.
 • Držte poutko na spodním kabinovém filtru, vytáhněte spodní filtr nahoru a poté vyjměte z modulu HVAC.
 • Zajistěte, aby šipky obou nových filtrů směřovaly směrem k zadní části vozidla, vložte spodní kabinový do modulu HVAC a spusťte jej na místo. Poté vložte horní kabinový filtr nad něj.
 • Sklopte poutka dovnitř tak, aby bylo možné nainstalovat kryt kabinového filtru.
 • Kryt kabinového filtru namontujte tak, že zapnete poutko spodního krytu a potom utáhnete šroub T20. Utáhněte šroub na 1,2 Nm/0,89 ft-lbs.
 • Znovu připojte dva elektrické konektory ke komponentám v předním krytu prostoru pro nohy spolujezdce a pak kryt znovu zajistěte pomocí spon.
 • Zarovnejte pravý boční panel s předním a zadním umisťovacím slotem na středové konzole a poté zatlačte, dokud nebudou všechny svorky plně zabezpečené.
 • Znovu umístěte rohožku spolujezdce a posuňte sedadlo spolujezdce zpět na své místo.

Zpět na začátek

 

Odstranění kamenů/nečistot z brzdového štítu

Ve vzácném případě, že náhle uslyšíte skřípavý, vrzavý nebo škrábavý zvuk přicházející z brzd nebo kol vašeho vozidla během jízdy (i při velmi nízkých rychlostech), je pravděpodobné, že se mezi brzdovým kotoučem a brzdovým štítem zaklínil kámen nebo nečistoty.

 • Brzdový kotouč
 • Brzdový štít

Hluk je způsoben kamenem nebo nečistotami, které dřou o brzdový kotouč, když se brzdový rotor otáčí spolu s kolem. Tato situace nemá vliv na brzdný výkon, ale měli byste kámen nebo nečistoty odstranit co nejdříve.

Odstranění kamene nebo nečistot z brzdového štítu:

Varování: Pokud se vozidlem nedávno jelo, brzdové díly mohou být horké. Nedotýkejte se horkých brzdových dílů, aby nedošlo k poranění.

 • Zařadit režim Park.
 • Sejměte z kola kryt Aero, pokud je jím vybaveno.
 • Rukou v rukavici opatrně zatlačte na horní, boční a spodní část brzdového štítu, dokud kámen nebo nečistoty nevypadnou ven.
 • Upozornění: Nepoužívejte nástroje nebo předměty, které by mohly brzdový kryt nebo kolo poškodit. Nezatlačte na brzdový štít příliš silně, abyste ho trvale neohnuli.

 • V případě potřeby opakujte kroky 2–3 na ostatních brzdových štítech.
 • Potvrďte, že k hluku již nedochází.
 • Znovu kryt Aero nasaďte na kolo, pokud je jím vybaveno.

Poznámka: Pokud se vám pomocí výše uvedeného postupu nepodaří kámen či nečistoty odstranit, zkuste jezdit pomalu střídavě dopředu a dozadu (několik sekund vpřed, zastavit a pak několik sekund pomalu couvat). Opakujte to několikrát nebo dokud se hluk nepřestane ozývat. Tento postup provádějte pouze v bezpečném prostoru a pečlivě sledujte své okolí. Pokud hluk přetrvává, kontaktujte společnost Tesla pomocí mobilní aplikace nebo naplánujte servisní schůzku.

Zpět na začátek

 

Vyhlazování brzd

Po výměně brzdových destiček a/nebo brzdových kotoučů byste měli brzdit vyhladit. Kromě toho by vyhlazení brzd mohlo eliminovat situaci, kdy brzdy při brzdění vydávají vysoký kvílivý zvuk, zejména pokud se tento zvuk objevuje při jízdě v dešti, v chladném a/nebo vlhkém počasí nebo pokud se na povrchu brzdových dílů objevila rez. Teto situace může nastat u všech vozidel s kotoučovými brzdami a brzdný výkon tím není nijak ovlivněn.

Vyhlazení brzd:

Poznámka: Dodržujte všechny místní zákony týkající se bezpečnosti provozu a manévrujte pouze na vhodném místě, kde je tato činnost legální, s malým až nulovým provozem.

 • Na dotykové obrazovce klepněte na tlačítko „Controls“ (Ovládací prvky) > „Driving“ (Jízda) > „Regenerative Braking“ (Rekuperační brzdění) > „Low“ (Nízké).
  Poznámka: Toto nastavení neexistuje u novějších vozidel. Pokud toto nastavení neexistuje, pokračujte v postupu.
 • Jeďte rychlostí přibližně 80–90 km/h na rovné silnici.
 • Vyviňte mírný a konzistentní tlak na brzdový pedál, abyste vozidlo pomalu zpomalili, a uvolněte pedál při rychlostí 15 km/h.
 • Opakujte tento postup 6krát a mezi aplikacemi počkejte nejméně 30 sekund.

Poznámka: Pokud hluk přetrvává, kontaktujte společnost Tesla pomocí mobilní aplikace nebo naplánujte servisní schůzku.

Zpět na začátek

 

Aplikace maziva WD-40 na ložiskové čepy kliky dveří

V náročných zimních podmínkách může použití maziva WD-40 na ložiskové čepy kliky dveří zabránit tvorbě vrstvy ledu, jež by mohla bránit pohybu kliky. Pokud se očekává mrazivý déšť, silné sněžení nebo velmi nízké teploty, zvažte aplikaci maziva WD-40 na ložiskové čepy kliky dveří. Dle potřeby můžete aplikaci opakovat.

Upozornění: Před provedením tohoto postupu si přečtěte pokyny a varování týkající se maziva WD-40 a dodržujte je.

Aplikace maziva WD-40 na ložiskové čepy kliky dveří:

 • Otevřete kliku dveří a–zapřete ji v otevřené poloze pomocí složeného ručníku nebo jiného měkkého materiálu.
 • Připevněte dodanou slámku k trysce láhve WD-40.
 • Nasaďte si ochranu očí.
 • Umístěte konec slámky vedle ložiskového čepu a přibližně jednu sekundu na něj nanášejte mazivo. Dbejte na to, aby nedošlo k náhodnému postříkání jiných dílů.

  Poznámka: Snáze aplikaci nasměrujete, když si konec slámky položíte na horní část pružiny kolem otočného čepu.

  Varování: Při provádění tohoto kroku mějte nasazenou ochranu očí.

 • Odstraňte ručník nebo jiný měkký materiál použitý k zapření kliky dveří v otevřené poloze.
 • Asi desetkrát pohněte klikou dveří dovnitř a ven.
 • Podruhé umístěte konec slámky vedle ložiskového čepu a přibližně jednu sekundu na něj nanášejte mazivo. Dbejte na to, aby nedošlo k náhodnému postříkání jiných dílů.

  Poznámka: Snáze aplikaci nasměrujete, když si konec slámky položíte na horní část pružiny kolem otočného čepu.

 • Odstraňte ručník nebo jiný měkký materiál použitý k zapření kliky dveří v otevřené poloze.
 • Asi desetkrát pohněte klikou dveří dovnitř a ven.
 • Tento postup opakujte na zbylých třech klikách dveří.

Zpět na začátek

 

Odstranění ledu z kliky dveří

V náročných zimních podmínkách se může v klice dveří tvořit vrstva ledu, jež bude bránit otevření kliky. Uvolnění kliky dveří u Modelu 3 se mírně liší od uvolnění ostatních klik dveří. Obvykle je možné led odstranit několika silnými údery spodní části pěsti na kliku dveří.

Upozornění: Než začnete, sundejte si všechny šperky nebo předměty, které by mohly poškodit lak, a nesnažte se vyvíjet nadměrnou sílu.

Poznámka: Předběžné použití maziva WD-40 na ložiskové čepy kliky dveří může zabránit vzniku vrstvy ledu uvnitř kliky dveří.

Led z kliky dveří odstraníte následujícím způsobem:

 • Pokud je vozidlo vybaveno černými klikami dveří, zkuste nejprve uvolnit slabou nebo mírnou vrstvu námrazy stisknutím přední část kliky dveří.

 • Silným stisknutím zadní části kliky dveří zkuste kliku otevřít.
 • Postupujte v kruhu po obvodu kliky dveří a silnými údery spodní částí pěsti na kliku dveří zkuste rozbít nahromaděný led a uvolnit kliku.
 • Spodní částí pěsti silně udeřte do široké části kliky dveří nejvíce vzadu. Podle potřeby zvyšujte intenzitu nárazů, opakujte kroky 1 až 3, dokud led neodstraníte a klika dveří se dá otevřít.

  Upozornění: Nikdy nebouchněte na vozidlo tak silně, aby to způsobilo promáčknutí. Použitá síla by měla být podobná klepání na sousedovy domovní dveře.

 • Jakmile se klika dveří může pohybovat, ještě několikrát ji otevřete a zavřete, abyste uvolnili zbývající vrstvu ledu. Před nastoupením do vozidla se ujistěte, že je klika dveří zcela zatlačena (zasunutá), a před odjezdem zkontrolujte, zda jsou dveře zcela zavřené.

Zpět na začátek

 

Instalace zástěrek

Zástěrky nainstalujete následujícím způsobem:

 • Očistěte prostor instalace alkoholem a nechte ho před instalací zcela vyschnout.
 • Otočte volantem zcela doleva, abyste zajistili přístup do pracovního prostoru.

 • Opatrně pomocí plochého šroubováku odstraňte spodní spony (x2), které zajišťují kryt klenby předního kola.

 • Otevřete kryt pro přístup je šroubu kolébkového panelu nejvíce vepředu a poté vyšroubujte šroub a podložku.

 • Opatrně pomocí nůžek odstraňte otevřený přístupový kryt z kolébkového panelu.

 • POKUD INSTALUJETE ROZŠÍŘENÍ ZÁSTĚRKY: Odstraňte z rozšíření svrchní část lepicí vrstvy a poté rozšíření zarovnejte se zástěrkou tak, aby byly otvory v rovině. Po zarovnání zatlačte na rozšíření a přilepte ho tak k zástěrce.

  Poznámka: Rozšíření zástěrek se doporučuje, pokud jezdíte po vozovkách, kde se ke zlepšení silničních podmínek běžně používají sůl, písek nebo štěrk.

 • POUZE SADY 1. GENERACE: Opatrně odtáhněte spodní část krytu klenby předního kola od podběhu kola a namontujte U-matice (x2) přes otvory v kolébkovém panelu. Ujistěte se, že jsou otvory zarovnány.

 • POUZE SADY 1. GENERACE: Umístěte podložku přes šrouby (x2) a poté pomocí šroubů upevněte zástěrku k U-maticím v krytu klenby předního kola. Utáhněte šrouby na 1,5 Nm (1 ft-lbs).

 • POUZE SADY 2. GENERACE: Zarovnejte otvory v zástěrce a v krytu klenby předního kola a poté do otvorů zasuňte otevřené svorky (s vytaženým plastovým nýtem). Jakmile jsou spony úplně zasunuty, zatlačte dovnitř plastové nýty, čímž spony uzavřete a uzamknete zástěrky na místě.

 • Zašroubujte nový šroub, který upevňuje spodní část zástěrek ke spodnímu krytu kolébkového panelu. Utáhněte šroub na 5 Nm (4 ft-lbs).

 • Stejným způsobem namontujte zástěrky také na pravou stranu vozidla.

  Poznámka: Tento postup a ilustrace podrobně popisují, jak nainstalovat levou zástěrku. Pokyny pro pravou stranu jsou zrcadlově převráceny.

Zpět na začátek

 

Výměna zástěrek

Zástěrky nainstalujete následujícím způsobem:

 • Otočte volantem zcela doleva, abyste zajistili přístup do pracovního prostoru.

 • Vyšroubujte šroub, který upevňuje spodní část zástěrky ke spodnímu krytu kolébkového panelu.

 • SADY 2. GENERACE: Pomocí plochého šroubováku opatrně otevřete spony (vytáhněte plastový nýt) a poté vytáhněte spony, které upevňují zástěrku ke krytu klenby kola.

 • SADY 1. GENERACE: Odstraňte šrouby a podložky, které upevňují zástěrku k U-maticím v krytu klenby kola.

 • Sundejte zástěrku z vozidla.
 • POKUD INSTALUJETE ROZŠÍŘENÍ ZÁSTĚRKY: Očistěte zástěrku alkoholem a nechte ji zcela oschnout. Poté odstraňte z rozšíření zástěrky svrchní část lepicí vrstvy a poté rozšíření zástěrky zarovnejte se zástěrkou tak, aby byly otvory v rovině. Po zarovnání zástěrku a přilepte ho tak k zástěrce.

  Poznámka: Pokud byly již dříve rozšíření ze zástěrky sejmuty, použijte novou lepicí pásku.
 • POKUD SUNDÁVÁTE ROZŠÍŘENÍ ZÁSTĚRKY: Uvolněte lepicí pásku zatažením za rozšíření směrem od zástěrky. Očistěte rozšíření i zástěrku alkoholem a nechte je zcela vyschnout.

  Upozornění: Rozšíření zástěrky se doporučují, pokud jezdíte po vozovkách, kde se ke zlepšení silničních podmínek běžně používají sůl, písek nebo štěrk.

 • SADY 2. GENERACE: Zarovnejte otvory v zástěrce v krytu klenby předního kola a poté do otvorů zasuňte otevřené svorky (s vytaženým plastovým nýtem). Jakmile jsou spony úplně zasunuty, zatlačte dovnitř plastové nýty, čímž spony uzavřete a uzamknete zástěrky na místě.

 • SADY 1. GENERACE: Umístěte podložky přes šrouby (x2) a poté pomocí šroubů upevněte zástěrku k U-maticím v krytu klenby předního kola. Utáhněte šrouby na 1,5 Nm (1 ft-lbs).

 • Zašroubujte šroub, který upevňuje spodní část zástěrky ke spodnímu krytu kolébkového panelu. Utáhněte šroub na 5 Nm (4 ft-lbs).

 • Tento postup opakujte na pravé straně vozidla.

  Poznámka: Tento postup a ilustrace podrobně popisují, jak vyměnit zástěrku na levé straně vozidla. Pokyny pro pravou stranu jsou zrcadlově převráceny.

Zpět na začátek

 

Kontrola a nastavení tlaku v pneumatikách

Pokud jsou pneumatiky studené a Model 3 již více než tři hodiny stojí, postupujte takto:

 • Cílový tlak v pneumatikách naleznete na štítku Informace o pneumatikách a zatížení umístěném na středovém sloupku dveří řidiče.
 • Sejměte víčko ventilu.
 • Pevně přitlačte přesný měřič tlaku v pneumatikách na ventil a změřte tlak.
 • V případě potřeby přidejte nebo odstraňte vzduch, abyste dosáhli doporučeného tlaku.
  Poznámka: Vzduch můžete uvolnit stisknutím kovového dříku ve středu ventilu.
 • Znovu zkontrolujte tlak pomocí přesného měřidla tlaku pneumatik.
 • Podle potřeby opakujte kroky 3 a 4, dokud není v pneumatikách správný tlak.
 • Znovu nasaďte víčko ventilu, abyste zabránili vniknutí nečistot. Pravidelně kontrolujte, zda ventil není poškozený nebo netěsní.

Zpět na začátek

 

Zahajte jízdu pro kalibraci kamer

Model 3 musí při použití funkcí Autopilota manévrovat s velkou přesností. Proto před tím, než mohou být některé funkce (například adaptivní tempomat nebo Autosteer) použity poprvé, nebo po určitých servisních opravách musí kamery dokončit samokalibrační proces. Pro vaše pohodlí se na dotykové obrazovce zobrazí indikátor průběhu.

Kalibrace se obvykle dokončí po jízdě 20–25 mil (32–40 km), ale vzdálenost se liší v závislosti na silnici a podmínkách prostředí. Jízda po přímé silnici se snadno viditelnými liniemi jízdního pruhu umožňuje rychlejší kalibraci Modelu 3. Po dokončení kalibrace jsou funkce Autopilota připraveny k použití. Kontaktujte společnost Tesla pouze tehdy, pokud váš Model 3 nedokončil kalibrační proces po ujetí 100 mil (160 km).

Poznámka: Pokud se pokusíte použít funkci, která není k dispozici, než bude dokončen proces kalibrace, funkce nebude povolena a dotyková obrazovka zobrazí zprávu.
Poznámka: Model 3 musí opakovat kalibrační proces, pokud jsou kamery servisovány společností Tesla, a v některých případech i po aktualizaci softwaru.

Zpět na začátek

 

Výměna vzpěr zavazadlového prostoru

Vzpěry kapoty lze vyměnit, pokud začnou z jakéhokoli důvodu selhávat. Chcete-li vyměnit vzpěry kapoty:

 • Otevřete kapotu a dočasně ji podepřete nepodloženou podpěrou.
 • Pomocí nástroje pro obložení uvolněte sponu na spodní straně vzpěry a vytáhněte vzpěru z držáku na karoserii vozidla.
 • Pomocí nástroje pro obložení uvolněte sponu na horní části vzpěry a vytáhněte vzpěru z držáku na kapotě. Vyjměte starou vzpěru z vozidla.
 • Očistěte montážní místa na vozidle a poté lubrikujte oba otočné body nové vzpěry.
 • Zajistěte konec tyče vzpěry ke karoserii vozidla a pak konec karoserie vzpěry ke kapotě. Ujistěte se, že jsou spony zajištěny.
 • Odstraňte podpěru kapoty a kontrolujte, zda se kapota otevírá a zavírá dle očekávání.

Zpět na začátek

 

Výměna vzpěr kufru

Vzpěry zavazadlového prostoru lze vyměnit, pokud začnou z jakéhokoli důvodu selhávat. Výměna vzpěr zavazadlového prostoru:

 • Otevřete zavazadlový prostor a dočasně dveře podepřete nepodloženou podpěrou.
 • Pomocí nástroje pro obložení uvolněte sponu, která připevňuje spodní konec vzpěry zavazadlového prostoru k závěsu vozidla a poté uvolněte vzpěru.
 • Pomocí nástroje pro obložení uvolněte sponu, která připevňuje horní konec vzpěry zavazadlového prostoru k závěsu na víku zavazadlového prostoru, a pak vyjměte vzpěru z vozidla.
 • Očistěte montážní závěsy a poté namažte oba otočné body na nové vzpěře.
 • Zajistěte konec tyče vzpěry k závěsu na vozidle a pak konec karoserie vzpěry k závěsu na víku zavazadlového prostoru. Ujistěte se, že jsou spony zajištěny.
 • Odstraňte podpěru a zkontrolujte, zda se zavazadlový prostor otevírá a zavírá dle očekávání.

Zpět na začátek

 

Doplňování kapaliny do ostřikovačů čelního skla

Jedinou nádržkou, do které můžete přidat tekutinu, je zásobník kapaliny ostřikovačů čelního skla, který se nachází za předním kufrem. Když je její hladina nízká, na dotykové obrazovce se zobrazí zpráva.

Doplnění kapaliny do ostřikovačů:

 • Otevřete kapotu.
 • Nejprve vyčistěte kryt plnicího otvoru, abyste zabránili vniknutí nečistot do nádrže.
 • Otevřete kryt plnicího otvoru.
 • Dávejte pozor, aby nedošlo k rozlití, naplňte zásobník, dokud není hladina kapaliny viditelná těsně pod krkem plnicího otvoru.
 • Okamžitě otřete veškerou rozlitou kapalinu a postiženou oblast omyjte vodou.
 • Vyměňte kryt plnicího otvoru.

Poznámka: Některé vnitrostátní nebo místní předpisy omezují používání těkavých organických sloučenin (VOC). VOC se běžně používají jako nemrznoucí směs v kapalině do ostřikovačů. Kapalinu do ostřikovačů s omezeným obsahem těkavých organických látek použijte pouze tehdy, pokud poskytuje dostatečnou odolnost proti mrazu pro každé klima, ve kterém s Modelem 3 jezdíte.

Upozornění: Nepřidávejte vytvořené kapaliny, které obsahují látky odpuzující vodu nebo látky pro omývání hmyzu. Tyto tekutiny mohou způsobit tvorbu pruhů, ušpinění a vrzání nebo jiné zvuky.

Varování: Při teplotách pod 40 °F (4 °C) používejte nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů. V chladném počasí může použití ostřikovače bez nemrznoucí směsi zhoršit viditelnost čelním sklem.

Varování: Kapalina do ostřikovačů čelního skla může dráždit oči a pokožku. Přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce kapaliny do ostřikovačů.

Zpět na začátek

 

Výměna lišt stěračů

Pro optimální výkon vyměňte lišty stěračů nejméně jednou za rok.
Poznámka: Instalujte pouze náhradní lišty, které jsou totožné s původními lištami. Použití nevhodných lišt může poškodit systém stěračů a čelní sklo.

Výměna listů stěračů:

 • Přesuňte se na parkoviště a vypněte stěrače.
 • Klepnutím na „Controls“ (Ovládací prvky) > „Service“ (Servis) > „Wiper Service Mod“ (Servisní režim stěračů) > „ON“ (Zapnuto) přemístěte stěrače do servisní polohy.
 • Zvedněte rameno stěrače na krátkou vzdálenost od čelního skla – jen tak daleko, abyste získali přístup ke stěrači.
  Upozornění: Stěrače se ve zvednuté poloze neuzamknou. Nezvedejte rameno stěrače za zamýšlenou polohu.
 • Umístěte ručník pod rameno stěrače, abyste zabránili poškrábání nebo prasknutí čelního skla v případě, že stěrač z jakéhokoli důvodu klesne dolů.
 • Držte rameno stěrače a zatlačte pojistku, zatímco budete posouvat lištu dolů po rameni.
 • Zarovnejte novou lištu na rameni stěrače a posuňte ji směrem k zahnutému konci ramene, dokud se nezamkne na místě.
 • Opatrně umístěte lišty stěračů proti čelnímu sklu.
 • Vypnutím servisního režimu stěrače vrátíte do normální polohy.

Zpět na začátek

 

Ruční uvolnění nabíjecího kabelu

Pokud obvyklé způsoby uvolnění nabíjecího kabelu z nabíjecího portu (pomocí tlačítka uvolnění na nabíjecí rukojeti, dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace) nefungují, postupujte opatrně takto:

 • Na nabíjecí obrazovce na dotykové obrazovce zkontrolujte, zda se Model 3 aktivně nenabíjí. V případě potřeby klepněte na „Stop Charging“ (Zastavit nabíjení).
 • Otevřete zadní zavazadlový prostor.
 • Vytáhněte uvolňovací kabel nabíjecího portu směrem dolů, čím uvolníte nabíjecí kabel.

  Poznámka: Uvolňovací kabel může být zapuštěn uvnitř otvoru obložení.
 • Vytáhněte nabíjecí kabel z nabíjecího portu.

Upozornění: Uvolňovací kabel je určen pro použití pouze v situacích, kdy nabíjecí kabel nelze uvolnit z nabíjecího portu obvyklými způsoby. Nepřetržité používání může vést k poškození uvolňovacího kabelu nebo nabíjecího zařízení.

Varování: Tento postup neprovádějte při nabíjení vozidla nebo pokud jsou odhaleny oranžové vysokonapěťové vodiče. Nedodržení těchto pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem a vážná zranění nebo poškození vozidla. Pokud si nejste jisti, jak tento postup bezpečně provést, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Varování: Nepokoušejte se vyjmout nabíjecí kabel při současném tahání za uvolňovací kabel. Než se pokusíte vyjmout nabíjecí kabel z nabíjecího portu, vždy nejprve vytáhněte uvolňovací kabel. Nedodržení těchto pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem a vážná zranění.

Zpět na začátek

 

Připojení a odpojení tažného zařízení

Sada tažného zařízení Modelu 3 obsahuje tažné zařízení s 50mm kulovou hlavicí. Pokud se závěs nepoužívá, měl by se odstranit a skladovat na suchém místě, aby se zabránilo korozi. Uchovávejte pouzdro závěsu v prachovém krytu, aby se dovnitř nedostaly nečistoty.

Varování: Při tažení přívěsu je nutné použít závěs přívěsu pro Model 3. Nikdy se nepokoušejte připojit jiný typ závěsu přívěsu.

Poznámka: Při tažení vždy připevněte bezpečnostní řetězy. Překřižte řetězy pod spojovacím prvkem přívěsu a připevněte je k otvorům přívěsu, čímž zajistíte bezpečnost nákladu přívěsu.

Instalace závěsu přívěsu:

 • Odstraňte prachový kryt z pouzdra závěsu vložením malého předmětu, například plochého šroubováku, do spon na každé straně prachového krytu. Otáčejte sponami, dokud nejsou v otevřené poloze. Vyjměte je a sejměte prachový kryt.
 • Vložte klíč do uzamykacího válce na závěsu a otočte válec tak, aby horní část klíče byla zarovnána s polohou „Open“ (Otevřeno).
 • Uzamykací válec vytáhněte z adaptéru přibližně 0,5 cm a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud se ikona Unlock (Odemčeno) neupevní na místě v horní části uzamykacího válce.
  Varování: Při otáčení uzamykacího válce postupujte opatrně. Pokud se neuzamkne v poloze „Open“ (Otevřeno), automaticky se vrátí do původní polohy „Closed“ (Uzavřeno) a může vám skřípnout prsty.
 • Pevně uchopte závěs zespodu a zarovnejte ho s odpovídajícími výřezy v pouzdře závěsu.
  Poznámka: Uzamykací válec nechytejte, protože ten se musí volně otáčet.
 • Zatlačte závěs do pouzdra závěsu, dokud se uzamykací válec rychle neotočí proti směru hodinových ručiček a automaticky se neuzamkne do polohy „Closed“ (Uzavřeno).
 • Zatažením za závěs směrem dolů zkontrolujte, že je závěs zcela zasunut do pouzdra. Závěs by při zatažení směrem dolů neměl klesnout.
  Poznámka: Pokud se závěs do pouzdra neuzamkne, tak jakmile za závěs zatáhnete směrem dolů, vypadne.
 • Otočte klíčem tak, aby se šipky zarovnaly s ikonou zámku na uzamykacím válci.
 • Vytáhněte klíč a uložte ho na bezpečném místě (nejlépe uvnitř vozidla).
  Poznámka: Klíč lze vytáhnout jen v případě, že je závěs uzamčen. To značí správné připojení. Nepoužívejte závěs, pokud klíč není vytažen.
  Poznámka: Tesla doporučuje zaznamenat si kód klíče. Tento kód klíče budete potřebovat, pokud byste klíče ztratili a potřebovali si objednat náhradní.

Odpojení tažného zařízení

Po tažení závěs sundejte:

 • Vložte klíč a otočením zarovnejte horní část klíče s ikonou odemčení.
 • Zatímco pevně držíte spodní část závěsu (aby nedošlo k pádu na zem), vytáhněte uzamykací válec přibližně o 0,5 cm a otočte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se ikona zámku neposune nahoru. V tomto okamžiku je uzamykací válec odemčen v poloze „Open“ (Otevřeno) a závěs vypadne z pouzdra.
  Varování: Při otáčení uzamykacího válce postupujte opatrně. Pokud se neuzamkne v poloze „Open“ (Otevřeno), automaticky se vrátí do původní polohy „Closed“ (Uzavřeno) a může vám skřípnout prsty.
 • Znovu nasaďte prachový kryt na pouzdro závěsu a upevněte spony, aby se zabránilo hromadění nečistot uvnitř pouzdra.
 • Uzavřete prachový kryt na uzamykacím válci závěsu a uložte závěs na bezpe��ném místě.
  Poznámka: V rámci údržby závěsného zařízení pravidelně mažte jeho povrch nepryskyřičovým mazivem.

Zpět na začátek

 

Kalibrace oken

V nepravděpodobném případě, že se okno chová neočekávaně (dotýká se světlé lišty, nejde správně otevřít nebo zavřít, klesá při otevření dveří více než obvykle atd.), můžete zkusit vyřešil problém kalibrací okna.

Kalibrace okna:

 • Zavřete dveře s příslušným oknem.
 • Sedněte si na sedadlo řidiče a zavřete dveře řidiče.
 • Pomocí přepínače okna řidiče vytáhněte příslušné okno, dokud se nezastaví.
 • Pomocí přepínače okna řidiče spusťte příslušné okno, dokud se nezastaví.
 • Pomocí přepínače okna řidiče vytáhněte příslušné okno, dokud se nezastaví.

Okno by nyní mělo být kalibrováno. Pokud problém přetrvává i po několika pokusech o kalibraci, obraťte se na společnost Tesla.

Zpět na začátek

 

Otevírání kapoty bez energie

V nepravděpodobném případě, že Model 3 nemá 12V napájení, nebudete moci otevřít přední zavazadlový prostor pomocí dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace. Otevření předního zavazadlového prostoru v této situaci:

Poznámka: Pokud je Model 3 uzamčen a má 12V napájení, toto přední zavazadlový prostor neotevře.

 • Vyhledejte externí 12V napájecí zdroj (například přenosný nouzový startér).
 • Uvolněte kryt vlečného oka pevným stisknutím pravého horního obvodu krytu, dokud se neotáčí dovnitř, a poté opatrně vytáhněte zvednutou část směrem k sobě.
  Poznámka: V závislosti na datu výroby může být ke krytu tažného oka připojena kladná nebo záporná svorka.
 • Vytáhněte dva dráty z otvoru vlečného oka a odhalte obě svorky.
 • Připojte červený kladný (+) kabel 12V napájecího zdroje k červené kladné (+) svorce.
 • Připojte černý záporný (-) kabel 12V napájecího zdroje k černé záporné (-) svorce.
  Poznámka: Použití externího 12V napájení na tyto svorky uvolní pouze zámky kapoty. Pomocí těchto svorek nelze nabíjet 12V baterii.
 • Zapněte externí napájecí zdroj (podle pokynů výrobce). Zámky kapoty se okamžitě uvolní a nyní můžete otevřít kapotu pro přístup do oblasti předního zavazadlového prostoru.
 • Odpojte oba kabely, počínaje černým záporným (-) kabelem.
 • Pokud Model 3 táhnete na plošinový nákladní automobil, ještě nevkládejte kryt tažného oka zpět. V opačném případě vložte kryt tažného oka zpět vložením drátů do otvoru vlečného oka a zarovnáním a následným otočením krytu tažného oka.

Zpět na začátek

 

Nouzové nastartování nízkonapěťové (olověné) baterie

Vozidla vyrobená v Šanghaji přibližně do října 2021 a ve Fremontu přibližně do prosince 2021 jsou vybavena olověnou nízkonapěťovou baterií.

Pokud nouzově startujete Model 3 pomocí jiného vozidla, přečtěte si pokyny výrobce daného vozidla. Následující pokyny předpokládají, že používáte externí nízkonapěťový napájecí zdroj (například přenosný nouzový startér).

Upozornění: Model 3 nelze použít k nouzovému nastartování jiného vozidla. Pokud byste se o to pokusili, mohlo by dojít k poškození.

Upozornění: Dbejte na to, aby při nouzovém startování Modelu 3 nedošlo ke zkratu. Připojení kabelů k nesprávným svorkám, dotýkání se vodičů atd. může způsobit poškození Modelu 3.

 • Otevřete kapotu (viz Otevírání kapoty bez energie).
 • Odstraňte panel údržby tak, že jej vytáhnete nahoru, čím uvolníte svorky obložení, které jej drží na místě.
 • Tažením nahoru odstraňte panel obložení přívodu vzduchu do kabiny a uvolněte svorky obložení, které jej drží na místě.
 • Připojte červený kladný (+) kabel nízkonapěťového napájecího zdroje k červené kladné (+) svorce na nízkonapěťové baterii.

  Upozornění: Aby nedošlo k poškození Modelu 3, nedovolte, aby se kladný kabel dotýkal jiných kovových součástí, jako je konzola pro uchycení baterie.

 • Připojte černý záporný (-) kabel nízkonapěťového napájecího zdroje k černé záporné (+) svorce na nízkonapěťové baterii.

 • Zapněte externí napájecí zdroj (podle pokynů výrobce). Klepnutím probuďte dotykovou obrazovku.

  Poznámka: Může trvat několik minut, než získáte dostatek energie k probuzení dotykové obrazovky.

 • Pokud již není vyžadováno externí nízkonapěťový napájení, odpojte oba kabely od svorek na nízkonapěťové baterii, počínaje černým záporným (-) kabelem.
 • Znovu nasaďte panel obložení přívodu vzduchu do kabiny tak, že jej umístíte zpět na původní místo a zatlačíte dolů, dokud nezapadne na místo.
 • Znovu nasaďte panel pro údržbu tak, že jej umístíte zpět na původní místo a zatlačíte dolů, dokud nezapadne na místo.
 • Zavřete kapotu.

Zpět na začátek

 

Nouzové nastartování nízkonapěťové (lithium-iontové) baterie

Vozidla vyrobená v Šanghaji přibližně po říjnu 2021 a ve Fremontu přibližně po prosinci 2021 jsou vybavena lithium-iontovou nízkonapěťovou baterií.

Pokud nouzově startujete Model 3 pomocí jiného vozidla, přečtěte si pokyny výrobce daného vozidla. Následující pokyny předpokládají, že používáte externí nízkonapěťový napájecí zdroj (například přenosný nouzový startér).

Upozornění: Model 3 nelze použít k nouzovému nastartování jiného vozidla. Pokud byste se o to pokusili, mohlo by dojít k poškození.

Upozornění: Dbejte na to, aby při nouzovém startování Modelu 3 nedošlo ke zkratu. Připojení kabelů k nesprávným svorkám, dotýkání se vodičů atd. může způsobit poškození Modelu 3.

 • Otevřete kapotu (viz Otevírání kapoty bez energie).
 • Odstraňte panel údržby tak, že jej vytáhnete nahoru, čím uvolníte svorky obložení, které jej drží na místě.
 • Sejměte červený kryt a připojte červený kladný (+) kabel externího nízkonapěťového napájecího zdroje k červenému kladnému (+) nouzovému sloupku.

  Upozornění: Abyste se vyhnuli poškození vozidla, vyvarujte se kontaktu kladného kabelu s jinými kovovými součástmi.

 • Připojte černý záporný (-) kabel externího nízkonapěťového napájecího zdroje ke šroubu mezi nádržkou na brzdovou kapalinu a předním zavazadlovým prostorem. Šroub slouží jako uzemnění externí podpěry.

 • Na 20–30 sekund zapněte externí napájecí zdroj (podle pokynů výrobce).

  Upozornění: Pokud ponecháte napájecí zdroj zapnutý déle než 30 sekund, nízkonapěťová baterie se nemusí samočinně obnovit a vozidlo možná nebude schopno přeřadit na jízdu. Odpojte napájecí zdroj a nízkonapěťovou baterii, abyste mohli provést další pokus o samočinné obnovení baterie.

  Poznámka: Pokud se pokusíte aktivovat Režim přepravy (za účelem vytažení vozidla na plošinový nákladní automobil), nízkonapěťová baterie se nemusí samočinně obnovit. Napájení ponechejte nepřetržitě připojeno, dokud nebude vozidlo zajištěno.

 • Otevřete dveře řidiče a počkejte dvě minuty.
 • Zajištěte vozidlo tak, aby mohlo přeřadit do Drive.
 • Znovu nasaďte panel pro údržbu tak, že jej umístíte zpět na původní místo a zatlačíte dolů, dokud nezapadne na místo.
 • Zavřete kapotu.

Zpět na začátek

 

Demontáž a instalace Aero krytů

Pokud je váš Model 3 vybaven kryty Aero, musíte je odstranit, abyste získali přístup k maticím kol.

Odstranění krytu Aero:

 • Uchopte kryt Aero pevně oběma rukama.
 • Zatáhněte kryt Aero směrem k sobě, abyste uvolnili přídržné svorky.

Instalace krytu Aero:

 • Kryt Aero zarovnejte do polohy tak, aby byl zářez ve spodní části Tesla „T“ zarovnán s ventilem pneumatiky.
 • Pevně zatlačte po obvodu krytu Aero, dokud plně nezapadne na místo.

Zpět na začátek

 

Demontáž a instalace krytů matic kol

Pokud je váš Model 3 vybaven kryty matic kol, musíte je odstranit, abyste získali přístup k maticím kol.

Sejmutí krytu matice kola:

 • Zakřivenou část nástroje na kryty matic kol (který je u některých vozů umístěn v přihrádce), nebo eventuálně malý imbusový klíč vložte do otvoru ve spodní části písmene „T“ ve znaku Tesla.
  Poznámka: Nástroj pro krytky matek lze také zakoupit v prodejně náhradních dílů nebo u on-line prodejců.
 • Pohybujte nástrojem na kryty matic kol, až bude plně zasunutý do otvoru v krytu matice kola.
 • Otočte nástroj na kryty matice kola tak, aby se zakřivená část dotýkala středu krytu matice kola.
 • Pevně vytáhněte nástroj na matice kola, dokud se neuvolní kryt matice.

Opětovné nasazení krytu matice kola:

 • Zarovnejte kryt matice s maticí.
 • Pevně zatlačte na kryt matice, dokud zcela nezapadne na místo.

Zpět na začátek

 

Kontrolky stavu nabíjecího portu

Když je váš nabíjecí port otevřený, stavový indikátor mění barvu, aby sdělil svůj aktuální stav a pomohl vyřešit problémy v případě, že se objeví nepravděpodobná událost. Pro připomenutí kontrolka nabíjecího portu po krátké době zhasne, pokud je vozidlo uzamčeno (například pokud po chvíli nabíjení přijdete k vozidlu).

Po zapojení vozidla ještě chvíli kontrolujte barvu nabíjecího portu, než odejdete. Pokud vidíte červenou nebo oranžovou signalizaci, vyřešení problému před odchodem může zajistit úspěšné nabíjení.

Barva kontrolky nabíjecího portu Co to znamená Co dělat

BÍLÁ – SVÍTÍ

(normální chování)

Model 3 je připraven k nabíjení a konektor není připojen, nebo je odemčena západka nabíjecího portu a konektor je připraven k vyjmutí. Vložte nabíjecí konektor, pokud chcete nabíjet, nebo vyjměte nabíjecí konektor, pokud dobíjení skončilo.

MODRÁ – BLIKÁ

(normální chování)

Model 3 aktivně komunikuje s nabíjecí stanicí. Nic. Počkejte několik sekund, než nabíjecí port začne blikat zeleně (nabíjení), nebo se změní na svítící modrou barvu (nabíjení je naplánováno do budoucna).

MODRÁ – SVÍTÍ

(může být požadována akce)

Model 3 zjistil, že konektor byl připojen a začátek nabíjení je naplánován na určený čas v budoucnosti. Aktivně se nenabíjí. Pokud chcete nabíjet okamžitě, vypněte „Scheduled Charging“ (Plánované nabíjení) nebo klepněte na „Start Charging“ (Zahájit nabíjení) na dotykové obrazovce či v mobilní aplikaci. Pokud je určeno nastavení „Scheduled Charging“ (Plánované nabíjení), není nutná žádná další akce. Nezapomeňte, že plánované nabíjení si pamatuje vaši polohu.

ZELENÁ – BLIKÁ

(normální chování)

Probíhá nabíjení. Čím blíže je Model 3 plnému nabití, tím pomaleji kontrolka bliká. Nic. Po dokončení nabíjení vyjměte nabíjecí kabel.

ZELENÁ – SVÍTÍ

(normální chování)

Nabíjení je dokončeno. Jakmile budete připraveni k jízdě, vyjměte nabíjecí kabel.

ORANŽOVÁ – SVÍTÍ

(požadovaná akce)

Konektor není plně zapojen do nabíjecího portu. Znovu zarovnejte konektor s nabíjecím portem a plně jej zasuňte. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte překážky v nabíjecím portu a konektoru. Pokud žádné překážky nenajdete, vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel.

ORANŽOVÁ – BLIKÁ

(požadovaná akce)

Model 3 se nabíjí sníženým proudem, protože není plně připojen k nabíjecímu portu. Znovu zarovnejte konektor s nabíjecím portem a plně jej zasuňte. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte překážky v nabíjecím portu a konektoru. Pokud žádné překážky nenajdete, vyzkoušejte jiný nabíjecí kabel.

ČERVENÁ – SVÍTÍ

(požadovaná akce)

Je zjištěna chyba a nabíjení se zastavilo nebo nemůže začít. Zkontrolujte, zda na dotykové obrazovce není zobrazena chybová zpráva. Pokud chyba není přítomna, zkuste použít jiný nabíjecí kabel nebo vynulovat nabíjecí zdroj (viz kontrolky stavu na mobilní nabíječce nebo nabíječce Wall Connector). Pokud jiný nabíjecí kabel nefunguje, vypněte a znovu zapněte vozidlo pomocí dotykové obrazovky, poté to zkuste znovu.

ŽÁDNÁ KONTROLKA

(normální chování)

Model 3 je uzamčen a určitou dobu spí. Nic. Odemknutí vozidla nebo stisknutí tlačítka na rukojeti nabíjení způsobí, že se kontrolka stavu nabíjecích portů znovu rozsvítí.

Zpět na začátek

 

Kontrolky stavu mobilní nabíječky Gen 2

Za normálních podmínek se při nabíjení postupně rozsvítí logo Tesla a červená kontrolka zhasne. Identifikujte problémy podle těchto kontrolek.

V některých případech může být nutné zařízení resetovat odpojením mobilní nabíječky z vozidla nebo ze zásuvky.

Zelené kontrolky Červená kontrolka Co to znamená Co dělat
Všechny svítí 1 sekundu Vypnuto Počáteční sekvence. Nic. Mobilní nabíječka se spouští.
Všechny svítí Vypnuto Zapnout. Mobilní nabíječka je napájena a připravena, ale nenabíjí se. Ujistěte se, že je mobilní nabíječka připojena k vozidlu.
Streamování Vypnuto Probíhá nabíjení. Nic. Mobilní nabíječka se úspěšně nabíjí.
Streamování 1 bliknutí Nabíjecí proud je snížen kvůli vysoké teplotě zjištěné v konektoru vozidla. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Zvažte nabíjení v chladnější oblasti, například uvnitř nebo ve stínu. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Streamování 2 bliknutí Nabíjecí proud je snížen kvůli vysoké teplotě zjištěné ve vstupní zástrčce, která se připojuje k regulátoru mobilní nabíječky. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla i ze zásuvky. Ujistěte se, že adaptér je plně zasunutý, zapojte mobilní nabíječku do zásuvky a poté ji zapojte do vozidla. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Streamování 3 bliknutí Nabíjecí proud je snížen kvůli vysoké teplotě zjištěné v regulátoru mobilní nabíječky. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Zvažte nabíjení v chladnější oblasti, například uvnitř nebo ve stínu. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Streamování 4 bliknutí Nabíjecí proud je snížen kvůli vysoké teplotě zjištěné v elektrické zásuvce. Ujistěte se, že je zásuvka vhodná k nabíjení a zda je zástrčka správně usazena. Zvažte připojení k jiné zásuvce. Pokud si nejste nejisti, poraďte se s elektrikářem.
Streamování 5 bliknutí Nabíjecí proud je snížen kvůli zjištěné poruše v adaptéru. Zkontrolujte, zda je adaptér mobilní nabíječky správně připojen.
Vypnuto 1 bliknutí Chyba uzemnění. Elektrický proud uniká potenciálně nebezpečnou cestou. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Zkuste jinou zásuvku. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Vypnuto 2 bliknutí Ztráta uzemnění. Mobilní nabíječka detekuje ztrátu uzemnění. Ujistěte se, že je zásuvka správně uzemněna. Zvažte připojení k jiné zásuvce. Pokud si nejste nejisti, poraďte se s elektrikářem.
Vypnuto 3 bliknutí Porucha relé/stykače. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Zkuste jinou zásuvku. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Vypnuto 4 bliknutí Ochrana proti vysokému nebo nízkému napětí. Ujistěte se, že je zásuvka vhodná k nabíjení a zda je zástrčka správně usazena. Zvažte připojení k jiné zásuvce. Pokud si nejste nejisti, poraďte se s elektrikářem.
Vypnuto 5 bliknutí Chyba adaptéru. Zkontrolujte, zda je adaptér mobilní nabíječky správně připojen.
Vypnuto 6 bliknutí Chyba pilota. Level pilota je nesprávný. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Zkuste jinou zásuvku. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Vypnuto 7 bliknutí Chyba nebo nesoulad softwaru. Proveďte aktualizaci softwaru vozidla, pokud je k dispozici. Pokud aktualizace k dispozici není, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Vypnuto Zapnuto Selhala vlastní kontrola. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla a poté ji znovu zapojte. Pokud chyba přetrvává, odpojte mobilní nabíječku od vozidla i ze zásuvky a poté ji znovu zapojte.
Všechny svítí 1 bliknutí Tepelná porucha. Zvažte nabíjení v chladnější oblasti, například uvnitř nebo ve stínu. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Všechny svítí 5 bliknutí Chyba adaptéru. Nabíjecí proud je omezen na 8 A. Odpojte mobilní nabíječku od vozidla. Připojte mobilní nabíječku zpět k vozidlu. Pokud chyba přetrvává, odpojte mobilní nabíječku od vozidla i ze zásuvky a poté ji znovu zapojte.
Vypnuto Vypnuto Napájení ztraceno. Odpojte mobilní nabíječku a zkontrolujte, zda je napájecí zásuvka pod proudem.

Zpět na začátek

Značky: 

SDÍLET