Podpora

Pochopení statistik nabíjení

Statistiky nabíjení v aplikaci Tesla vám pomohou porozumět chování vozu při nabíjení a jeho vztahu k celkové útratě a úsporám za nabíjení vozidla Tesla.

Poznámka: Pro přístup k této funkci musí mít primární majitel vozidla aplikaci Tesla verze 4.5.1 nebo vyšší a vozidlo musí mít verzi softwaru 2021.44.25 nebo vyšší.

Historie nabíjení

V aplikaci Tesla vyberte možnost „Statistiky nabíjení“. Prohlédněte si historii nabíjení vozidla, která zahrnuje nabitou energii (v kWh) a odhadované výdaje na nabíjení vozidla za posledních 31 dní. Chcete-li zobrazit celkovou nabitou energii a výdaje za konkrétní den, klepněte na den v grafu a podržte stisknuto. Můžete také zobrazit procento celkového nabíjení vozidla podle typu místa nabíjení. Typ místa nabíjení se v současné době skládá z následujících položek:

ikona domů

Domácí nabíjení

Náklady na domácí nabíjení se vypočítají podle tarifu sazeb za služby, který jste nastavili v aplikaci pro všechna nabíjení, jež proběhla ve vašem domovském místě.

ikona nabíječky supercharger

Supercharger

Náklady na nabíjení Supercharging se zobrazují na základě fakturačních údajů vašeho vozu Tesla za dané období.

ikona jiné

Jiné

V části Jiné jsou náklady na veškeré nabíjení, ke kterému dochází na místech mimo váš domov nebo nabíječky Tesla Supercharger. Ve výchozím nastavení se hodnota Jiné vypočítá na základě průměrné odhadované ceny elektřiny ve vašem regionu. Cenu můžete jednoduše aktualizovat svým vlastním odhadem pro nabíjení na jiných místech.

Úspory za palivo

Úspory za palivo se odvozují od nákladů na nabíjení vašeho vozu Tesla a odhadovaných nákladů na palivo při jízdě ve srovnatelném benzínovém vozidle* za posledních 31 dní. Celková útrata za nabíjení je dána následujícími faktory:

Celková útrata za nabíjení = cena doma + cena u nabíječek Supercharger + cena u jiných stanic

Úspory za palivo jsou odhadem toho, kolik peněz ušetříte při jízdě vozem Tesla oproti srovnatelnému benzínovému vozidlu. Úspory za palivo určují následující faktory:

Úspory za palivo = odpovídající ceny za palivo u benzínového vozidla – celkové náklady na nabíjení

*Společnost Tesla předpokládá spotřebu paliva 11,9 km/l u vozů Model 3 a Model Y a 8,9 km/l u vozů Model S a Model X v případě srovnatelných benzínových vozidel.

Průměrné náklady

Můžete zobrazit průměrnou cenu za kWh pro každý typ místa nabíjení vozidla.

Nabíjení vozu Tesla doma je často nejlevnější variantou a úspory ještě můžete navýšit přechodem na tarif se sazbami dle období navržený pro nabíjení elektromobilů, pokud je k dispozici.

Nastavení nákladů na nabíjení

Chcete-li získat přesný přehled svých úspor a nákladů, nastavte náklady na nabíjení pro dvě místa nabíjení: doma a jiné.

Nabíjení doma

Pro jiná místa
Ve výchozím nastavení používají jiná místa výchozí cenu založenou na průměrných odhadovaných nákladech na elektřinu v příslušné oblasti. Tuto cenu můžete úpravou vlastní sazby aktualizovat tak, aby přesněji odpovídala zkušenosti s cenou za kWh nabíjení na nejčastěji využívaných místech nabíjení.

Čas použití doma

Můžete si v % nebo v kWh zobrazit celkovou energii spotřebovanou při domácím nabíjení, která byla použita pro vaše vozidlo, a to v každém období použití cenového tarifu: mimo špičku, ve střední špičce a ve špičce. Klepnutím na pruhy můžete přepínat mezi zobrazením v %, nebo v kWh.

Chcete-li optimalizovat své celkové výdaje, upřednostněte nabíjení v době mimo špičku.

Často kladené dotazy

Proč v aplikaci Tesla nevidím funkci Statistiky nabíjení?
Přístup ke statistikám nabíjení nemusíte mít k dispozici z několika různých důvodů

Proč nevidím všechna svá nabíjení?
Funkce Statistiky nabíjení sčítá veškerá nabíjení, jež proběhla pro jednotlivé typy nabíjecích míst podle dnů.
Poznámka: Aktualizace údajů o nabíjení může trvat až 24 hodin v závislosti na konektivitě vozidla v místě nabíjení.

Proč se v grafu historie nabíjení zobrazuje jedno nabíjení po dobu dvou dnů?
U nabíjení trvajících více dní bude graf zobrazovat celkovou nabitou energii za jednotlivé dny. Pokud se vaše vozidlo nabíjí přes noc, v grafu se zobrazí jeden sloupec celkové energie nabité za první den a další sloupec celkové energie nabité za druhý den.

Proč vidím nulové úspory?
Pokud se v části Úspory za palivo bude ekvivalent plynu rovnat vašim celkovým utraceným částkám nebo bude jejich hodnota nižší, neuvidíte žádné úspory. Zkontrolujte, jak moc se vozidlo nabíjí ve špičce, a zvažte naplánování nabíjení vozidla v době mimo špičku nebo ve střední špičce.

Zpět na začátek

SDÍLET