Kaupallinen energia

40+

Maata, joissa
teollisen tason kokoonpanoja

Maata

6 GWh+

Käytössä oleva
varastointikapasiteetti

Käytössä oleva
varastointikapasiteetti

1000+

Toiminnassa olevat
teollisuuden toimipaikat

Toiminnassa olevat
toimipisteet

Sovellukset Kasvata säästöjä

Lisähallintatoimet auttavat estämään sähkökatkoja, lisäämään kestävää energiantuotantoa ja varastoimaan resursseja esimerkiksi säätövoiman syöttämistä varten.

  • Huippujen tasaus Pura akkua kysyntäpiikkien aikana ja vältä korotetut hinnat tai vähennä niitä
  • Kuormituksen siirto Siirrä energiankulutusta yhdestä ajankohdasta toiseen välttääksesi korkeita hintoja
  • Kysyntään vastaaminen Reagoi sähkölaitosten signaaleihin kysynnän ollessa korkeimmillaan ja ansaitse rahaa
  • Backup Power Käytä varastoitua sähköä toiminnassasi sähkökatkon aikana
  • Aurinkosähkön oma kulutus Käytä varastoimaasi aurinkoenergiaa yrityksesi toiminnan pyörittämiseen yöaikaan
  • Grid Services Tuota taajuus- ja jännitetukea sähköverkkoon 
  • Mikroverkko Luo, varastoi ja hallitse energiaa kytkettynä sähköverkkoon tai saarekekäytössä

Kysy kaupallisista tuotteistamme ja palveluistamme